Środki unijne na Aglomerację

Środki unijne na Aglomerację.

Ponad pół miliona złotych – to środki zewnętrzne pozyskane na stworzenie Strategii dla Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. Przygotowany projekt „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska na rzecz zmian gospodarczych. Strategia. Partnerstwo. Współpraca” przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Projekt przygotowała spółka Holdikom SA w Ostrowie Wielkopolskim.

W ramach projektu wykonanych zostanie 12 analiz tematycznych, które będą podstawą do budowania strategii rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

- Opracowanie „Strategii identyfikacji i wdrażania zmian gospodarczych Aglomeracji Kalisko –Ostrowskiej” jest końcowym rezultatem projektu. Tym samymże środków zewnętrznych sfinansowana zostanie większa część prac na rzecz Strategii Rozwoju Aglomeracji. Strategia dla Aglomeracji jest ważna, bo to na jej podstawie tworzone będą plany operacyjne i sporządzane konkretne projekty o dofinansowanie. Takim przykładem jest np. e- urząd oraz GIS czyli system informacji geograficznej. – mówi Radosław Torzyński, Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Projekt „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska na rzecz zmian gospodarczych. Strategia. Partnerstwo. Współpraca” najpierw przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną Komisji Oceny Projektu i zajął 4 miejsce na liście rankingowej. Są to środki unijne, pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioskowana kwota to 532 840,00 złotych.

- Projekt da nam także wskazówki w jakim kierunku ma rozwijać się aglomeracyjny sektor komunalny, jak przewidywać i zapobiegać zmianom zachodzącym w jego otoczeniu. Ważność sektora komunalnego w rozwoju regionów jest wysoka. Sektor ten determinuje rozwój miast. Holdikom ze swoim dorobkiem i strukturą ma prawo odegrać rolę lidera w kreowaniu kształtu aglomeracyjnego sektora komunalnego. W 20 warsztatach tematycznych będą brali udział liderzy sektora komunalnego aglomeracji. – dodaje Bartosz Ziółkowski, prezes Holdikom SA w Ostrowie Wielkopolskim.

W ramach strategii przygotowane będą m.in. analizy dotyczące nowych technologii, gospodarki cyfrowej, opracowanie potencjału ekonomiczno – gospodarczego Aglomeracji, analiza problemów dotyczących współpracy partnerów społecznych, samorządów, biznesu i nauki Aglomeracji. Powstanie również portal internetowy "Platforma współpracy na rzecz zmian w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" wraz z platformą e-learningową.

Sylwia Nowicka
Biuro Prasowe i Relacji Społecznych

12.12.2008r.

Copyright © 2013 - 2016  Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim