Budowa kanalizacji sanitarnej

Budowa kanalizacji sanitarnej.

Blisko 1300 metrów kanalizacji sanitarnej przybędzie do połowy grudnia 2008 roku w rejonie ulic Przymiejska- Głowackiego – Łąkowa – Łanowa. Spółka Wodkan SA rozstrzygnęła przetarg na budowę sieci.

W ulicy Przymiejskiej powstanie 667 metrów kanalizacji sanitarnej, w ul. Głowackiego 278 metrów, w Łanowej 232 metry, a w Łąkowej brakujący odcinek 89 metrów do ulicy Przymiejskiej. W sumie blisko kilometr i 300 metrów.

Zamówienie obejmuje także montaż studni betonowych z włazem żeliwnym, włączenie do istniejących studzienek, wykonanie wyprowadzenia rur. Kanalizacja sanitarna w ulicy Przymiejskiej na odcinku 540 metrów została już pobudowana w ramach zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Radłowskiej, Orzechowej wraz z Przymiejską w Ostrowie Wielkopolskim. Zadanie to współfinansowane było ze środków unijnych.

- Teraz powstanie kanalizacja sanitarna na pozostałym odcinku ulicy Przymiejskiej oraz w ulicy Łanowej, w części gdzie kanalizacja ta jeszcze nie została położona. Skanalizowany będzie także niewielki odcinek ulicy Łąkowej. Trudną sytuację mają także mieszkańcy odcinka ul. Głowackiego. Tutaj również w tym roku pobudowana będzie kanalizacja sanitarna. – mówi Stanisław Krakowski, Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. – Żeby nasze działania przyniosły zamierzony skutek musi zostać jeszcze wybudowana kanalizacja deszczowa w ulicy Radłowskiej. Wówczas uzyskamy udrożnienie spływu wód deszczowych do rzeki Ołobok. Prace przy budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Radłowskiej rozpoczną się 20 sierpnia.

Wykonawcą prac w ulicach Przymiejska – Głowackiego – Łanowa i Łąkowa jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii „EKO- INŻYNIERIA” Sp. z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego wyłoniona w drodze przetargu. Budowa kanalizacji pochłonie około 900 tysięcy złotych.

Prace potrwają do 17 grudnia 2008r.

Sylwia Nowicka
Biuro Prasowe i Relacji Społecznych

13.08.2008r.

Copyright © 2013 - 2016  Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim