Gimnazjum im. Polskich Noblistów

Gimnazjum im. Polskich Noblistów.

Polscy nobliści patronują Gimnazjum nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim. Za takim wyborem opowiedziały się władze szkoły, Rada Pedagogiczna oraz młodzież placówki. Uroczyste nadanie imienia patrona odbyło się 13 października 2009 roku w budynku Gimnazjum. Szkoła otrzymała również nowy sztandar.

Zespół do spraw patrona szkoły opracował wyniki. Młodzież, wskazując aktywne i zaangażowane podejście, wyłoniła trzy kandydatury. Byli to: Edward Estkowski, Polscy Nobliści i Maria Skłodowska- Curie. Nauczyciele, rodzice i Samorząd Szkolny opowiedzieli się za kandydaturą Polskich Noblistów.

Jak podkreślała dyrektor Gimnazjum Nr 1 Ewa Wiśniewska przygotowania do nadania patrona szkole trwały ponad rok. Powołano zespół ds. patrona, konsultowano pomysł z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, ale przede wszystkim z młodzieżą. Przeprowadzono liczne lekcje wychowawcze, uświadomiono młodzieży, że szkoła z patronem ma indywidualny charakter. Prezentowano w klasach poszczególnych kandydatów. Okazało się, że tych wybranych i właściwych jest sześcioro.

- Od dziś pracy pedagogicznej naszych nauczycieli patronują Polscy Nobliści, o których słyszał cały świat. Każdy na swój sposób ten świat zmienił. Henryk Sienkiewicz, Maria Skłodowska – Curie, Władysław Reymont, Czesław Miłosz, Lech Wałęsa, Wisława Szymborska reprezentują różne dyscypliny, są twórcami arcydzieł literackich, mają dokonania w odkryciach naukowych czy przemianach społeczno – politycznych. Mają jedną cechę wspólną – pasję do tworzenia rzeczy wielkich – podkreślała dyrektor Ewa Wiśniewska.

- Mam zaszczyt i przyjemność w imieniu Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego złożyć serdeczne podziękowania wszystkim nauczycielom, pracownikom oświaty za opiekuńczy, wychowawczy i dydaktyczny trud, który przyczynia się do kształtowania umysłów i charakterów młodych pokoleń. Proszę przyjąć życzenia sukcesów, by podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania. Odczytam uchwałę Rady Miejskiej podjętą 27 sierpnia 2009 roku w sprawie nadania imienia Polskich Noblistów Gimnazjum nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim – mówił Michał Szmaj, Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego odczytał uchwałę Rady Miejskiej o nadaniu imienia Gimnazjum nr 1.

- Wokół każdego z naszych noblistów można prowadzić oddzielny program, bo są to postaci zdecydowanie bliższe uczniom. Łatwiej im będzie przyswajać treści, które będziemy chcieli poprzez te osoby promować i wzmacniać – wyjaśnia Beata Podsadna, Zastępca Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego.

– Trzy razy w swoim życiu miałem przyjemność spotkać się z informacją, że Polak lub Polka została laureatem nagrody Nobla. Pamiętam emocje, jakie towarzyszą takiej informacji. To wzruszenie i duma. Z jednej strony jest to wspaniała lekcja patriotyzmu, jesteśmy dumni, że to właśnie Polak na arenie międzynarodowej został doceniony. Każdy z nich chciał tworzyć jak najlepiej, żyć jak najpiękniej, chciał być dla innych wzorem. Nagroda była dla nich tylko przystankiem, a nie celem – mówił podczas uroczystości Prezydent Radosław Torzyński.

Copyright © 2013 - 2016  Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim